top of page
  • Writer's pictureJaakko

Powerbase valmennus VS perus Personal TrainingPersonal Training -palvelutarjonta muistuttaa sisällöltään villiä länttä. On kokenutta ja osaavaa, kokematonta ja osaamatonta – ja ristiin rastiin kaikkea siltä väliltä.

Suomen lain mukaan kuka tahansa saa ryhtyä myymään Personal Training -palvelua, palvelun laadulle ei ole kriteereitä, eikä palvelun toteuttamista valvota.


SKY (Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys) on pyrkinyt luomaan Auktorisoidun PT -lisenssin, jonka avulla kuluttajilla olisi mahdollisuus tarkistaa oman PT:nsä mahdollinen todennettu pätevyys.

Tehtävä on vaikea, koska lukematon määrä PT:tä on jo toiminut ammatissaan vuosia ennen APT-lisenssin julkaisemista, ja heitä on vaikea houkutella näkemään byrokraattista vaivaa lisenssin hankkimiselle. Samalla APT-lisenssin validiteettia syö se, että lisenssin saa nykyään valmistumalla APT auktorisoidusta PT-koulutuksesta ilman kummempaa valmennuskokemusta.


PT-koulutuksista valmistuvat ovat suurimmaksi osaksi vielä täysin kokemattomia, ja koulutuksessa heille on annettu pintaraapaisu PT työn eri osa-alueisiin. Osalla PT koulutuksista valmistuneista taas saattaa olla pohjalla laajakin liikunnan tai valmennuksen alan koulutus. Ja se luonnollisesti antaa paremmat eväät laadukkaalle valmennukselle.


Miten sitten voi tietää, kuka on hyvä PT ja milloin käytetty PT-palvelu on laadukasta, turvallista ja tehokasta?


Valmennuskokemuksen pituus ja laajuus, referenssit ja jatkuva kouluttautuminen ovat suhteellisen hyviä indikaattoreita laadusta.

Vaikeammaksi yllä olevan kysymyksen tekee se, että kaiken ammatillisen osaamisen päälle olisi osattava ottaa huomioon yksilölliset henkilökemioihin ja vuorovaikutukseen/ kommunikointiin liittyvät erityispiirteet ja taidot.


PT maailman kasvua Suomessa viimeiset 15 vuotta seuranneena, palvelun käytön laajentuminen koskemaan useampaa kansalaista on ollut hienoa huomata. On lähes aina parempi harjoitella jonkun ohjauksessa, kuin yksin.

Muutama vuosi sitten julkaistun tutkimuksen mukaan kolmannes suomalaisista 15-79 -vuotiaista on kiinnostunut tai erittäin kiinnostunut hankkimaan itselleen Personal Trainerin (Taloustutkimus Oy:n toteuttama tutkimus v. 2017).


Eikä mikään merkki anna ymmärtää, että trendi olisi kääntynyt tai kääntymässä toiseen suuntaan.

 

Valmennuksen ylivoimaisuus valintana perustuu sen kokonaisvaltaisuuteen.


Valmennuksen ei pidä olla vain huippu-urheiluun sidonnainen tai vain huippu-urheilijoiden etuoikeus. Kuten aikoinaan Personal Training nähtiin vain julkkisten ja rikkaiden erityispalveluna, nähdään valmennuksessa oleminen edelleen yhtenä huippu-urheilun osa-alueena.


Powerbasella valmennus on haluttu tuoda jokaisen henkilön ulottuville. Minkä tahansa tavoitteen saavuttamiseksi tai missä tahansa muutoksessa onnistumiseksi, tuo valmennuksessa oleminen tehokkuutta, turvallisuutta, monipuolisuutta ja pysyvyyttä.

Valmennuksessa astutaan niin sanotusti syvempiin vesiin tekemisen monipuolisuudessa, laadukkuudessa, tehokkuudessa, kehittymisessä, sekä pysyvillä tuloksilla onnistumisessa.

Valmennus on jokapäiväistä ja tarkasti suunniteltua punaista lankaa pitkin kävelemistä. Kuitenkin on ymmärrettävä jokaisen valmennettavan omat yksilölliset tahtotilat, motivaatiotasot ja muuttuvat ympäristöolosuhteet, jotta valmennusta voidaan toteuttaa myös valmennettavan ehdoilla.


Kun kokonaisuus toimii yksilön kannalta parhaalla tavalla, ei valmennus itsessään aiheuta stressiä, vaan käytännössä vapauttaa aikaa, luo henkistä hyvinvointia ja edistää jaksamista.


Ihminen on kuin hyrrä – jos hyrrä ei ole tasapainossa, se ei pysy pyöriessään pystyssä. Kun kaikki osa-alueet ovat keskenään tasapainossa, puhumme terveestä ja hyvinvoivasta ihmisestä, joka näyttää siltä miltä haluaa ja pystyy siihen mitä haluaa tehdä. Puhumme ihmisestä, jota katsellaan ihaillen. Me kaikki tiedämme jonkun tällaisen ihmisen – ikään kuin esikuvan meille.


Käytännön esimerkkinä, kuinka huippu-urheilussa on joskus ajateltu tärkeimpänä kehityksen kohteena heikkouksien poistamista – joiden nähtiin rajoittavan suorituksen huipputulosta. Ajattelutapa siirtyi heikkouksien poistamisesta vahvuuksien kehittämiseen.

Edellä mainittuun ajattelutavan muutokseen on vaikuttanut halu harjoitusmäärien maksimoimiseen vahvuuksien vahvistamiseksi ja varsinaisen suorituksen maksimituloksen parantamiseksi.


Kun puhumme normaaleista ihmisistä, ei tavoitteena ole yksittäisen kilpasuorituksen maksimoiminen. Normaalin (ei siis kilpailevan urheilijan) henkilön harjoitteluhistoria, kuntotasot, kuormitusfysiologiset ominaisuudet, palautuminen, liikkuvuus ja ravitsemus eivät ole sillä tasolla, että vain vahvuuksien kehittäminen olisi järkevää.


Järkevää on kehittää kutakin osa-aluetta, sillä tasolla, millä kyseinen osa-alue on. Jos esimerkiksi liikkuvuudessa on haasteita, estää se luonnollisesti joidenkin liiketekniikoiden toteuttamista biomekaanisesti oikein.

Se ei kuitenkaan tarkoita, ettei liikeprogressiota hyödyntämällä pystytä silti harjoittamaan tiettyä ominaisuutta soveltamalla, kunnes liikkuvuus on kehitetty vastaamaan biomekaanista tarvetta.


Terveellinen toimintakyky on monipuolista ja tasapainoista kehon eri lihasryhmien kehittämistä ja kunnon kasvattamista. Vaikuttaja-lihaksella on aina vastavaikuttajansa sekä tukevat lihakset, joita tulisi kaikkia viedä eteenpäin tasapainoisesti. Vain yhden kehittäminen luo epätasapainoisen tilanteen suhteessa ympärillä oleviin, ja todennäköinen lopputulema ei ole terveellinen.


Powerbasella on käytössä tarkasti suunnitellut, uniikit valmennusmetodit joiden avulla eri osa-alueiden kehittymistä seurataan.
 

Miksi apua tavoitteiden saavuttamiseksi?


Tiedätkö miten sinun tulisi harjoitella, jotta se tukisi parhaalla mahdollisella tavalla tavoitteittesi saavuttamista – oli tavoitteesi painonpudotus, kiinteytyminen tai lihasvoiman ja lihasmassan lisääminen?

Tiedätkö minkä pituisia sarjoja, minkälaisella kuormalla, kuinka monta sarjaa ja millä levolla sinun tulisi valittua ominaisuutta suorittaa?

Tiedätkö millä tempolla yksittäiset toistot tulisi suorittaa?

Tiedätkö, minkä pituinen palautuminen tarvitaan, jotta voit tehdä harjoituksen uudestaan kehittymistä edellyttävän harjoitusvaikutuksen saadaksesi?

Tiedätkö, millainen ravitsemus tukee kehittymistä?


Aina kun harjoitellaan, kannattaa harjoitella oikein. On tarkoituksena harjoittaa kestävyyttä, liikkuvuutta tai voimaa. Lähes kaikkien tavoitteiden saavuttamiseen liittyy lihaskunnon parantaminen – ja se noudattaa aina voimaharjoittelun lainalaisuuksia.

Sanaa voimaharjoittelu ei kannata pelätä, sillä se ei itsessään tarkoita bodaamista. Voimaharjoittelua vain pitää tehdä tietyllä tavalla, jotta sen tekemisestä on hyötyä. Ja jos jokaisen harjoituksen tekee oikein, saavuttaa tuloksia nopeammin, turvallisemmin ja monipuolisemmin.

Siksi kannattaa ottaa apua tavoitteiden saavuttamiseksi.


Voimaharjoittelua edellyttäviä tavoitteita kannattaa olla jo pelkästään senkin vuoksi, että tutkimusten mukaan voimaharjoittelu lisää aivosolujen määrää, ja voimaharjoittelua harrastavat elävät tutkimusten mukaan pidempään.

Lisäksi voimaharjoittelua ja kestävyysharjoittelua harrastavat parantuvat syöpädiagnoosista jopa 41% paremmin, kuin ei harrastavat.


 

Kiinnostuitko valmennuksesta?


Tervetuloa tutustumaan Powerbasen yksityiseen valmennuskeskukseen Mankkaalle, Espooseen. Tarjoamme veloituksettoman kuntokartoituksen, jonka avulla ymmärrät entistä paremmin oman kehosi tilaa ja jatkotoimenpiteet on helpompi suunnitella toimivaksi juuri sinulle.


Voit varata itsellesi sopivan ajankohdan suoraan meidän varauskalenteristamme alta.Terveisin

Jaakko


0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page